Ons Kostes!

Voorskool Pretoria Oos Gauteng

INSKRYWINGS 2018

Ons open Maandag, 8 Januarie 2018, 06:30

Voldag 
  • Baba R3 420.0 per maand, alle kos en skoolbenodighede ingesluit. *(doeke, formule en "wet wipes" uitgesluit)
  • Kleuter R3 220.00 per maand, alle kos en skoolbenodighede ingesluit. 
Halfdag
  • Babas R3 220.00 per maand, sluit alle kos tot en met middagete in as ook alle skoolbenodighede.*(doeke, formule en "wet wipes" uitgesluit)
  • Kleuters R3 000.00 per maand, sluit alle kos tot en met middagete in as ook alle skoolbenodighede.
Dinsdag & Donderdag
  • Baba R3 000.00 per maand, alle kos en skoolbenodighede ingelsuit. *(doeke, formule en "wet wipes" uitgesluit)
  • Kleuter R2 750.00 per maand, alle kos en skoolbenodighede ingesluit. 


Vir meer inligting skakel gerus 
074 140 9248 / 083 290 7034

Ons Opedae
Bespreek plek: Lisa-Mari Jonker 074 140 9248 / Liza van Jaarsveld 083 290 7034 

Ons keur SLEGS 45 kleuters in totaal vir 2018. (Bespreek vroegtydig)
 
FORMELE OPE DAE: 08:00 - 17:00
18 & 19 Januarie 2018
22 & 23 Februarie 2018
22 & 23 Maart 2018
25 & 26 April 2018
24 & 25 Mei 2018
28 & 29 Junie 2018
26 & 27 Julie 2018
23 & 24 Augustus 2018
20 & 21 September 2018
25 & 26 Oktober 2018
22 & 23 November 2018

***Ouers is baie welkom om enige tyd binne skool ure by ons aan te klop. 
Indien hierdie datums u nie geval nie skakel ons gerus om 'n afspraak te maak. 

Wat pak ons in vir die skool?

Ons skool het geen versteekte kostes nie!
Wat u kind benodig is wat die ouers daagliks in die tas moet inpak soos hier onder beskryf.
Wat die skool verskaf sluit alles in wat die Voorskool en Baba Akademie daagliks verskaf soos hier onder beskryf. 

Ons Finaniële Reëls

1. Ons Voorskool en Baba Akademie Pretoria Oos is 'n besigheid en dus het ons net soos ander besighede maandelikse verpligtinge wat moet nagekom word. 
Bv. Kruideniersware, Elektrisiteit, Erfbelasting, Salarisse, Belasting, PAYE, UIF, Bonusse, Onderhoud, Verbeteringe ens.

2. Skoolgelde MOET voor of op die 3de van elke maand ten volle vereffen wees. 

Skoolgeld, registrasie fooie en deposito MOET ten volle vereffen wees voor of op die 1ste skooldag in Januarie.
Ons verkies elektroniese betalings maar indien ouers kontant wil betaal kan hulle met ons 'n reëling tref. 
Gebruik asb jou kleuter se naam en van as verwysing.

3. Agterstallige gelde en boetes.

Indien ons geen betaling optel teen die oggend van die 4de van die maand sal u kleuter/s ongelukkig nie ontvang kan word by die skool nie.

U sal genoodsaak wees om alternatiewe reëlings vir toesig te maak tot en met die volle betaling en boetes ontvang is. 
Boetes op agterstallige gelde sal R200.00 per dag beloop en sal betaalbaar wees saam met die uitstaande gelde. 

**U sal die volle deposito verbeur indien geen betaling(volle skoolgelde en boetes) ontvang is voor die 10de van die maand.
Ons sal u kleuter/s terug ontvang by die skool sodra ons u volle deposito, uitstaande gelde en boetes ontvang het.

4. Waarvoor gebruik ons die registrasie fooie deur die jaar? 

Ons ondervind in meeste gesinne dat beide ouers werkend is en nie noodwendig die tyd of geleentheid het om gereëld aankope te doen vir die kleuter/s se take/ werkstukke ens. Dus het ons dit goed gedink om die aankope in groot maat vir die ouers te doen en sodoende ook volume korting te bekom.

Aankope sluit die volgende in maar is nie beperk tot skryfbehoeftes, kunsmateriaal, opvoedkundige materiaal, higiëniese seep vir hande/ vloere, tandeborsels, tandepasta, sonblok, papier, fotostate, plysters, handdoeke, waslappe, komberse, kussings waspoeier(vir slopies, kussings, waslappe en handedoeke). 

5. Waarvoor gebruik ons die Deposito?

In die verlede het ons geglo ouers sal hulle finansiële verantwoordelikhede aan die skool getrou na kom maar ongelukkig het ons gevind dat minder as 30% van ouers skoolgelde betaal vir Desember. Hierdie verlies aan inkomste het 'n geweldige invloed op dienslewering en werk sekuriteit teweeggebring. 

Ons het dit goed gedink om Desember se gelde saam met die inskrywingkostes in Januarie in te vorder om te verseker ons skool en personeel het werk sekuriteit en die opkomende jaar se leerlinge en ouer het kwaliteit toerusting en dienste tot hul beskikking.

Indien u van Januarie tot November by ons ingeskryf was en geen kennis gegee het nie wend ons die deposito aan vir Desember se skoolgelde. 

6. Wanneer mag ek Kennis gee?

Alle ouers moet 'n maand vooraf kennis gee.
Op die laaste werksdag van die maand, dit wil sê van 31 Januarie tot 30 September. 
U deposito / Desember gelde sal aangewend word vir u kennisgewings maand se gelde. 
Ongelukkig kan ons GEEN kennisgewing in Oktober aanvaar vir November of Desember van dieselfde jaar nie.
Indien u kennis gee in Oktober vir November of Desember sal u nie geregtig wees om die deposito te verhaal nie.
Share by: