Ons ABC's

Kleuterskool Pretoria Oos Gauteng

Ons ABC's
'n Tipiese skooldag

'n Daaglikse roetine laat kleuters veilig voel.

Vanaf 6:30 ontvang Nethania Kleuterskool ons kleuters vir die dag en tot 8:00 speel almal gesamentlik binne, waarna ons aansit vir ontbyt.

Elke etenstafel huisves een kleuter van ouderdomme 4-6 jaar, twee van ouderdomme 2-4 jaar en een kleuter van ouderdomme 18-24 maande - maats onder 18 maande het elkeen ‘n voedingstoeltjie vanwaar hulle die hele skool se doen en late kan dophou.
Hier leer die jonger kleuters by die middel-ouderdom kleuters, en die middel-ouderdomme op hul beurt weer by die oueres. Ons oudste kleuters aan die tafel help die onderwysers om die jongeres aan te moedig en te leer eet.

Na ontbyt gaan borsel ons eers tande, alvorens ons die meer formele deel van die dag begin met ‘n Bybelstorie, gebed en ‘n paar lofliedjies.

Die oorkoepelende tema en meegaande take vir die dag se leer-program word aan die kleuters voorgehou en bespreek, waarna maats van ouderdomme 4-6 jaar na juffrou Lisa-Mari, en kleintjie 3-4 jaar na Juffrou Danielle en Frieda, verdeel vir formele klas en meer gespesialiseerde individuele aandag.

Juffrou Diene- Mari, Franchina en Wilhelmien maak seker die babas slaap rustig alvorens hulle met die 18 maande tot 3 jaar kleuters begin werk in klasverband. 

‘n Voorbeeld hiervan is as ons tema vir die dag legkaart bou is:

Babas jonger as 1 jaar pas boublokke op mekaar

1-jariges werk aan vorm-herkennings legkaarte

2-jariges bou 3-9 stuk legkaarte

3-jariges bou 9-24 stuk legkaarte

4-6 jariges bou 24-72 stuk legkaarte na aanleiding van hul vernuf op daardie stadium

Indien ‘n kleuter sy of haar ouderdomsgroep se werk bemeester, word hulle aangemoedig om die volgende ouderdomsgroep se take aan te pak.

Teen 9:45 verdaag die kleuters na buite vir ligte versnapperinge, bestaande uit vrugte, toebroodjies en koeldrank, waarna hulle vryspel kan geniet in die sandputte en op die klimrame.

Kleuters by Netania Kleuterskool Pretoria Oos geniet ons groot speelgrond op 'n daaglikse basis, terdeë: van die verbeeldingryke huisies en winkels met mure, bestaande uit skadunette om te verseker dat geen kleuter sonder toesig is terwyl hulle speel nie, tot die silica sand wat vir seker die beste modderkoekkies in die distrik kan bak!

Die renbaan met skop- en balanseer-fietsies laat elke seuntjie se hart vinniger klop terwyl hulle heerlik speel-speel oefening inkry.

Teen ongeveer 11:15 neem ons die kleuters na binne waar almal hande was en gereed maak vir storietyd saam met Juffrou Lisa-Marie, waarna die kleuters teen ongeveer 11:40 middagete nuttig.

Na afloop van middagete word die babas neer gelê vir ‘n middagslapie, terwyl die ouer kleuters na die tweede verdieping geneem word, waar hulle ‘n middagslapie geniet. Na 'n oggend propvol aktiwiteite val 'n kind se ogies maklik toe!

Tydens slapie-tyd hersien ons onderwyseresse klaswerk en verseker ook sodoende dat die kinders deurlopend onder toesig is.

Na 13:45 word almal wat nog nie van self ontwaak het nie rustig wakker gemaak en dan sleep ons weer na buite. Gedurende die middag neem ons buitemuurse apparaat uit om met die kleuters grootmotoriese oefeninge te doen. ‘n Voorbeeld hiervan is bal vang of ‘n boontjiesakkie op hul koppe balanseer.

Die groot meerderheid van die ouers arriveer vanaf 16:00 om hulle kleuters op te laai.

Nethania Kleuterskool Pretoria Oos se opvoedings-filosofie

Ons strewe daarna om ons kleuters te help dink soos die toekomstige innoveerders - eerder as die verbruikers - van die wêreld. 

Baie kinders volg en min styg uit, maar deur te fokus op probleemoplossingsvaardighede en laterale denke, berei ons Nethania Akademie in Pretoria se kleuters voor vir ‘n toekomswêreld waar uitnemendheid die minimum-vereiste gaan wees. 


In plaas van buite die boks dink...
Gooi liewer die boks weg...
-Deepak Chopra


Kleuterskole in Pretoria Oos Gauteng

Skool en klas struktuur

Nethania Baba tot Voorskool Akademie Pretoria Oos– die naam sê alles

Met liefdevolle, besorgde en gekwalifiseerde personeel, verwelkom ons graag babas en kleuters tussen die ouderdomme van 3 maande en 6 jaar (Graad R).

Dit is 'n groot pluspunt vir boeties en sussies dat ons by die akademie hierdie ouderdomsgroepe insluit. Ons het slegs formele klas apart van mekaar saam met die onderskeidelike onderwyseresse. Die res van die dag speel en eet almal saam.

Ons verskaf die ideale – en uiters praktiese - geleentheid aan ouers om hul babas saam met hul ouer kleuters by een veilige, toegewyde kleuterskool bymekaar te hê gedurende die dag. Dit bring minder rondry en eenvoudiger administrasie en kommunikasie vir die ouers mee, terwyl boeties en sussies die kans kry om meer tyd saam te spandeer en dus nouer bande te vorm, van hul vroegste dae af.

Die kleiner maatjies neem waar wat die ouer maatjies doen en sodoende leer hulle ook sonder formele onderrig of onnodige druk.

Ouer kleuters leer om nie afknouerig te wees teenoor jonger kleuters nie. En jonger kleuters leer om nie die ouer kleuters te ontwrig waar hulle speel en leer nie.

Dus het ons geen boelies in ons skool nie.

Opvoedkundige filosofie en ontwikkelings-areas; Van kleuterskool tot skool-gereed

Die Familiebeginsel

Buiten vir formele klaswerk daagliks vanaf 9:00 tot 9:45, word ons kleuters nie onnatuurlik afgebaken en geskei volgens ouderdom nie, maar spandeer hulle eerder die skooldag in ‘n meer familie-gebasseerde omgewing waar ouer en jonger saam werk en speel - wie hou tog vir ousus en kleinboet apart in die huisgesin?

Soos in ‘n familie scenario, stimuleer dit versnelde ontwikkeling by die jonger kleuters wat met groot belangstelling opmerk wat die ouer kleuters doen en dan aangespoor word om op die “Ek sal self”-beginsel te probeer.

Ouer kleuters, daarenteen, gaan steeds volspoed aan met hulle maats van hul eie ouderdom as kreatiewe en sosiale stimulasie, maar ontwikkel tog terselfdertyd die emosionele intelligensie, geduld, sosiale vaardighede en kommunikasievernuf, wat spruit uit die jonger kleuters wat saam met hulle speel. Hulle kry die geleentheid om die kleintjies soms te leer hoe om dinge te doen en daarmee saam kom natuurlik die selfvertroue wat 'n kind kry wanneer hulle ander touwys te kan maak!

Hierdie prosesse kweek gemoedelike, verdraagsame en hulpvaardige jong mensies wat idees kan oordra en die moed het om self nuwe uitdagings aan te pak.

Dikwels voer die positiewe kringloop wat deur die Familiebeginsel ontketen word ook terug na die huisgesin, waar ons gereeld baie positiewe terugvoer van ouers ontvang, ten opsigte van boeties en sussies se gedrag by die huis nadat hulle by ons ingeskryf het. Ouers vind dat hul spruite baie hegter bande het. Hulle help mekaar graag en speel ook saam sonder om te baklei.

Opvoedkundige materiaal bestaan uit ‘n kombinasie van die volgende:
  • Voor ek skool toe gaan – Human & Rousseau - Ouderdomme 3-4, 4-5 en 5-6 jaar
  • "Ek kan" Leerderwerkboek Graad R – Departement van Basiese Onderrig vir Suid Africa
  • Optima School Readiness Assessment Workbook – Dr. S.S. Le Roux 2010
  • Enhancing your child's development: A guide for teachers, therapists and parents - Sonja Witthaus 2014
  • Eerste en Tweede werkboek Graad R – ACE
  • Geletterdheid, Gesyferdheid en Lewensvaardighede - Freda Wilkens, Mienka van Zijl, Elmarie de Meyer, Martie Grobelaar
  • Slimkoppe 3, 4 & 5 jaar
  • 'n Kombinasie van “The Waldorf approach” en die “The HighScope approach” word in ons kleuters se onderrig toegepas. 
 Samewerking tussen kleuterskool en ouers

Gesamentlike toekoms-gerigte opvoeding

Samewerking, ondesteuning en dissipline word van elke ouer verlang om te verseker dat elke kleuter se beste belange op die hart gedra word, en dat die akademie ‘n aangename en veilige omgewing vir kleuters en onderwysers is.

Gedurende Mei-maand help ons ons ouers om hul kleuters in te skryf by die laerskool van hul keuse, deur rapporte, sowel as inskrywingsvorms en verwysings-briewe (waar nodig) gereed te kry vir stiptelike inhandiging, om te help verseker dat hulle toelating verkry. Ons verleen hulp hiermee ten opsigte van laerskole in die Pretoria Oos omgewing, en Nethania Kleuterskool verwelkom enige vordering-terugvoer van ons oud-kleuters, vanaf die laerskole, sowel as ons ouers.
Voorbereiding vir skool

Hul toekoms word verseker deur voorbereiding

Elke kleuter is belangrik en spesiaal vir ons. Dit is ‘n ongelooflike groot voorreg dat ouers hulle kleuters in ons hande laat tydens die eerste 5 jaar fondasie-fase. Dit is ook belangrik dat ‘n kleuter wat uitstyg bo sy mede- leerlinge spesiale aandag kry en nie onderdruk word weens die getalle kleuters in die klas en die formele onderrig-struktuur nie.

Gedurende die eerste vyf jaar van 'n kleuter se lewe word hul denk-patrone vasgemaak. Denk-patrone bepaal die brein- verwerkingspoed van inligting - 'n vaardigheid wat vir die res van hul lewens tot hul voordeel sal strek. Ons kleuterskool in Pretoria Oos se uitstekende personeel tot kinder-ratio laat ons toe om behoorlik hieraan aandag te gee.

Nethania Baba tot Voorskool Akademie in Pretoria Oos verstaan dat, alhoewel 'n kleuter se vordering en oorgang van kleuterskool na laerskool belangrik is, dit net so belangrik is om vryspel en verbeeldingsvlugte te stimuleer. Die integrasie hiervan met akademie, is dus een van ons fokus-punte.

Kleuters moet sekere noodsaaklike vaardighede onder die knie hê wanneer daar aansoek om toelating na Graad 1 gedoen word.
Baie van hierdie vaardighede word in basiese daaglikse opdragte geoefen, byvoorbeeld tydens broodjietyd, individuele- / groep speeltyd, opruimtyd en helpertjie van die dag.

Dit is nie noodsaaklik dat 'n Graad R leerling Graad 1 werk bemeester het nie, aangesien daar dan 'n groot moontlikheid bestaan dat die kleuter verveeld sal wees in die klaskamer.

'n Kleuter se vordering word nie slegs deur akademiese uitslae bepaal nie. Daar word holisties na 'n kleuter se ontwikkeling gekyk. Dit sluit fisiese, intellektuele en emosionele ontwikkeling, asook hul belangstellings en persoonlikheid in.

Ontwikkelings-georienteërde klasse bevorder die groei van kleuters se identiteit, kulturele identiteit, onafhanklikheid en individuele sterk punte.
Kleuters sal uiteindelik toenemend beheer kan uitoefen op hul eie gedrag, met die leiding en ondersteuning van liefdevolle volwassenes.

Ouers het die volste reg om kleuterskole, voorbereiding-skool of voorskool akademie te kies wat by hulle persoonlike ideale in pas, ten opsigte van wat hulle vir hul kleuter in gedagte het.

Ouers hoef onder geen omstandighede in te gee aan die druk of dreigemente van skole ten opsigte van kleuters wat nie die spesifieke kleuterskole of voorskool programme bywoon nie.

Nethania Kleuterskool het nog nooit probleme ondervind om enige van ons Graad R leerlinge plek in Graad 1 te help verseker by die laerskole hier in die Pretoria-Oos omgewing, of elders, nie. Ons maak vroegtydig seker dat kleuters op die skool waar hulle Graad 1 gaan bywoon, se standaard is.

In 2015 het 11 leerlinge uit ons skool verskuif na Tygerpoort Laerskool, Tygervalley College, Curro, CVO Skool, Elarduspark Laerskool, Lynnwood Laerskool en Witpoortjie Laerskool en elke leerling het plek gekry en terugvoer ten opsigte van die leerlinge was almal baie positief.
Share by: