Ons Dinge

Waardes & Doelwitte
Idividuele aandag is nie-onderhandelbaar:

By Nethania Baba tot Voorskool Akademie glo ons daarin om in ons ontwikkelings-georienteërde klasse 'n balans te handhaaf tussen die groei van kleuters se selfbeeld, onafhanklikheid en individuele sterk punte. Ons glo ook sterk daarin dat ons kleuters se kulturele identiteit net soveel aandag behoort te geniet. Ons leer-program word in beide Afrikaans en Engels aangebied.

Elkeen van ons onderwysers het 'n Netcare911 Noodhulp-kursus voltooi en het ook sterk agtergrond in vroeë kleuteronderrig.

Gedurende hierdie baie belangrike ontwikkelingsfase van 'n kleuter, is hulle baie nuuskierig en gretig om te leer. Ons kleuters word liefdevol bygestaan deur ons onderwysers wat hulle spasie bied vir hul uiters belangrike fisiese, emosionele en intellektuele ontwikkeling.

Ons personeel ondersteun ons ouers in die opvoeding van hul kleuters, deur 'n rustige en liefdevolle atmosfeer te skep waar elke kleuter veilig en spesiaal voel.

Ons fokus sterk op ons taak om relevante, kwaliteit opvoeding te bied wat onafhanklike denke, nuuskierigheid en self-dissipline bevorder.

'n Belangrike doelwit in ons opvoedings-taak is om ons kleuters voor te berei op die lewe, daarom beklemtoon ons respek, verdraagsaamheid, eerlikheid en empatie. Hieruit help ons ons kleuters om selfstandige, gehoorsame en hulpvaardige jong mense te word.Sommige kleuterskole is gesluit gedurende skool vakansies en as gevolg van dit sal hulle +/- 184 dae in 2017 oop wees waar.
Visie
Meer as 'n dagsorg-diens

Ons personeel ondersteun ouers om verantwoordelike en goed-gebalanseerde jong kinders groot te maak wat nederig sal wees oor hul sukses en sterk sal staan deur terugslae.

Ons werk aan jou kind se toekoms en deur dit alles word hulle gedurig geleer om hul medemens met waardigheid en respek te hanteer.

Balans is die sleutel.
Missie
Doelgerigte opvoeding en vryspel word gekombineer

Ons poog daarin om vanaf Cullinan tot Olympus uit te staan as 'n skool wat 'n huislike atmosfeer skep om te verseker dat ons kleuters hulle kinder-dae so lank as moontlik kan geniet. Kinders moet leer deur eksplorasie, interaksie en spel in hul daaglikse roetine. Individuele aandag vir elke kleuter is 'n gegewe.

Verder is dit ons missie om 'n liefde vir leer by ons kleuters te skep, terwyl elkeen teen sy of haar eie tempo ontwikkel. Ons personeel is baie professioneel, liefdevol en passievol en is daagliks daaraan toegewyd om ons kleuters te ondersteun en aan te moedig sodat selfstandige, afgeronde individue gevorm word.
Aktiwiteite

Buite speel aktiwiteite: Alle kleuters het 4-5ure vryspel buite, onder toesig en leiding van ons onderwysers, indien die weer dit toelaat.

Juffrou wys graag hoe om modderkoekies te bak, hoe om te swaai, te klouter en huis-huis te speel. Hulle help ook skaam maatjies om deel van die groep te word en lekker saam te speel.

In die middag word bal- en liggaams-vaardighede met kleuters geoefen. 'n Verskeidenheid van musiek-instrumente en kuns-materiaal is daagliks tot onderwysers en kleuters se beskikking.

Kleuters gaan stap weekliks ongeveer 1km op die kleinhoewe waartydens hulle die dam, rooibokke, koedoes en blesbokke vanuit binne die eiendom se heinings besigtig.

Liefde vir die natuur en gesonde gebalanseerde leefwyse word van jongs by die kleuters gekweek. Ons het die vryheid om ons skedule aan te pas by die behoeftes van die kinders sowel as die weer. Dit skep op sy beurt 'n ontspanne, maar effektiewe gebruik van tyd en hulpbronne om te verseker dat leerders en personeel elke dag geniet en hul geleenthede optimaal benut. Al ons aktiwiteite kan binne of buite gedoen word, danksy  ons oop Europese bouontwerp van ons skool.

Meeste kleuterskole is ongelukkig op burger-erwe in 'n stads-omgewing gevestig, waar dit gevaarlik is om kleuters in woonbuurte of nabeie parke te laat verken. By meeste word speeltyd buite op die speelgrond verdeel tussen 3 of meer klasse met ‘n gemiddelde tyd van ongeveer ‘n uur per klas buite per dag. Dus bestaan daar daagliks 'n moontlikheid dat jou kleuter dalk nie kan swaai of glyplank gly weens die hoeveelheid kleuters binne 'n beperkte area en tyd beperking. 

Ons is baie bevoorreg aangesien ons baie spasie, supervisie en verskrydenheid tot ons beskikking het binne ons skool en buite op ons speelgrond en dus kan elke kleuter daagliks deelneem aan hulle gunsteling aktiwiteit. Ons speel op gemiddeld tussen 3-4 ure buite en indien die weer nie wil saam speel nie, het ons meer as genoeg spasie om vry-spel na binne te skuif. 
Buitemuurse aktiwiteite
Ons leer-program sluit alles in.

Nethania Baba tot Voorskool Akademie se speel-speel leer konsep vereis konstante toesig om te verseker dat elke kleuter die individuele aandag kry waarop hy of sy geregtig is.

Omdat ons opvoedings-model en ons personeel tot kleuter ratio so effektief is, maak ons nie gebruik van buite-instansies om teen ekstra onkostes (en vir die ouers se rekening), kleuters te kom help klim en klouter nie. Daar word ook nie onderskeid getref tussen diegene wat buite-klasse neem en die kleuters wie dit nie neem nie.

Ons voel dat ouers nie ekstra behoort te betaal vir vaardighede of belangstellings wat reeds by ons leer-program en aktiwiteite ingesluit is nie.
Verjaarsdae

Pretoria-Oos kleuters hou partytjie!

Ons kleuters geniet dit om hul verjaarsdae saam met hul maatjies by die Akademie te geniet.

Van ons kant af maak ons dit ook graag baie spesiaal vir hulle deur elke kleuter se verjaarsdag op ons kennisgewingsbord by die deur van die skool in groot bont letters te skryf, vir al die ouers en maatjies om te sien.

Elke verjaarsdag-maatjie kry ook ‘n groot kroon en daar word luidrugtig gesing wanneer die kersies uitgeblaas word. (Ons verskaf die kersies vir die koek, sowel as 'n klaslys, indien ouers dit benodig vir verrassings-pakkies.)

Wat benodig ‘n kleuter vir ‘n verjaarsdag by die Akademie?

Kolwyntjies of 'n koek

*Neem asb kennis dat hierdie slegs ‘n riglyn vir ouers is en dit tot elke ouer se diskresie is wat hulle wil saam-stuur. Meeste ouers verkies om slegs kolwyntjies of 'n groot koek te stuur en ander verkies weer om net 'n paar sweeties te stuur. 

Verrassings-pakkies, indien ‘n ouer wil. Dit bestaan uit:

  • 2 tot 3 klein lekkertjies bv. Fizzer, 'n Klein pakkie Smarties en ‘n suigstokkie;
  • 'n Vrugtesappie of 'n koeldrankie; (Ons verskaf daagliks koeldrank saam met ons broodjies aan ons kleuters, so dit is optioneel)
  • 'n pakkie skyfies / ‘n speelding

Share by: